צביקה מינץ - תכנון במרחב

מתכנן היוצר תכניות ופרוגרמות להקמה ותפעול של פרויקטים במרחב האורבני וכפרי.
בין יתר עבודותיו, פיתח כלי מתודולוגי -יישומי המיועד להחייאת מרחבים ציבורים המיועדים לשימור ערכי. הכלי מאפשר בניית תמהיל שימושים למתחם המשלב פעילויות תרבותיות וכלכליות שעולות בקנה אחד עם ערכי המקום ואף תורמות להשבחתו ולהאדרתו לציבור הרחב.
צביקה מינץ מייסד ובעל המשרד משמש כמתכנן עירוני ואזורי עצמאי. בעל הכשרה אקדמית בארץ ובחו"ל בתחומי הגיאוגרפיה, תכנון עירוני ואזורי, כלכלה ושמאות מקרקעין ובעל ניסיון מקצועי של יותר מ- 25 שנה בתחומים אילו בסקטור הציבורי והפרטי.

פרופיל המשרד


פרופיל המשרד

ייחודיות המשרד


·         יעוץ וניהול בתכנון ובפיתוח אזורי ועירוני בהיבטים: אסטרטגים/ סטאטוטורים  /כלכליים/ תיירותיים/ חברתיים/ סביבתיים /ארגוניים/ ושיווקים יותר מ- 25 שנה.

·         התמחות ייחודית בבניית תוכן/סיפור/פרוגרמה, ניהול ואחזקה  למתחמי התחדשות עירונית וכפרית, לאתרים היסטוריים ולשטחים ערכיים בראיה כוללנית חברתית,כלכלית וסביבתית המעמידה את צורכי הקהילה במרכז, עפ"י גישה שפותחה בארגון PPS (ארה"ב )

·         לווי והעצמה של קבוצות חברתיות בתהליכי תכנון עירוני, כפרי וקהילתי.

צוות המשרד
·         כלכלן בעל תואר שני המתמחה בנושאי פיתוח מרחביים.

·         גיאוגרף בעל תואר שני המתמחה בתכנון סביבתי ובמיפוי באמצעות מערכת G.I.S

 

1. עבודות מרכזיות כמתכנן עצמאי  משנת 1998.


א.  תכנון וניהול פרוגרמאתי למתחמי התחדשות עירונית, כפרית ופיתוח אטרקציות ייחודיות בראיה שיווקית כלכלית תיירותית.


        · סקר התכנות ליצירת רצף טיילתי לאורך כול חוף הים התיכון , בהזמנת החמ"ת .

        · פרוגרמה תכנונית וניהולית לשימור ופיתוח מתחם תחנת הרכבת הטורקית בנחל שורק בהזמנת רשות ניקוז נחל שורק- לכיש

        · פרוגרמה תכנונית וניהולית לשימור ופיתוח מתחם תחנת הרכבת הטורקית בבאר שבע, בהזמנת עיריית באר שבע .

        · ניהול ואוצרות תערוכת צילומים היסטוריים של תחנת הרכבת ביפו במתחם התחנה, בהזמנת חברת עזרה ובצרון.

        · פרוגרמה לשימור,פיתוח והשכרה לפעילויות חווייתיות תרבותיות וכלכליות בגן לאומי מבצר מגדל צדק. בהזמנת רשות הטבע והגנים.

        · ייעוץ בהכנת מסמכי מכרז לשימור ופיתוח מבנים ציבוריים במתחם גני שרונה ומתכונת ניהול, הקמה והפעלה של מרכז המבקרים במתחם גני שרונה– בהזמנת חברת אחוזת חוף , מנהלת גני שרונה.

        · יועץ בניהול ובלווי הקמת מוזיאון חוויתי לנושא הבנקאות במבנה לשימור, מזמין אגף השיווק, בנק דיסקונט.

        · לווי וייעוץ תכני, יזמותי  ותפעולי לפרויקט , מתחם תחנת הרכבת הטורקית ביפו – "התחנה". מתחם לשימור תרבות, בילוי ופנאי– בהזמנת חברת עזרה ובצרון .

        · עריכת פרוגרמה לתכנים ותמהיל שימושים כלכליים לפעילויות תרבות, פנאי ובילוי למתחם לשימור ופיתוח תחנת הרכבת ביפו, עבור עיריית תל אביב , חברת עזרה ובצרון.

        · עריכת תכנית לפיתוח שבילי סוסים ביערות קק"ל  בהזמנת מינהל פיתוח הקרקע –קק"ל

        · בדיקת התכנות כלכלית לקמת מרכז מבקרים חוויתי בשמורת החולה "עופוריה ". בהזמנת  רשות הטבע והגנים

        · פרוגרמה כלכלית יזמותית לתכנון, הקמה והפעלה מיזמים בגן לאומי כפר נחום. בהזמנת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

        · בחינת כדאיות כלכלית לפיתוח חניוני לילה באתרי רשות הטבע והגנים בהזמנת רשות הטבע והגנים

        · יועץ לרשות הטבע והגנים, יחידה הכלכלית  לקידום אטרקציות תיירותיות ומרכזי מבקרים  באתרי הרשות ובדיקת יישומם ובחינת עלות אחזקתם של אתרי קולטי קהל.

        · עריכת מסמך "מגמות והתפתחויות המשפיעות על פעילותה התיירותית של רשות הטבע והגנים לצורך קביעת מדיניות פיתוח פעילויות נב"ט באתרי  בהזמנת אגף השיווק רשות הטבע והגנים.

 

ב. תכנון מתארי/ פיזי/ אב/ סביבתי וחוקר לשמיעת התנגדות .


        · ניהול וקידום תב"עות  מטעם משרד השיכון בישובי המגזר הערבי: כפר קאסם, טירה וקלנסואה

        · חוקר להתנגדויות עפ"י חוק התכנון והבניה לתכנית המתאר לישוב דיר אל אסד משרד הפנים.

        · הכנת תכנית חומש פיזית  2008-2012 לשיקום והתחדשות העיר לוד, בהזמנת משרד השיכון ועיריית לוד

        · יעוץ סביבתי לתכנית מפורטת לאזור תעסוקה ביר הדאג'  - בהזמנת מינהלת הבדואים.

        · ראש צוות תכנון סביבתי לדו"ח "מצב הסביבה באזורי ההתנתקות" . בהזמנת המשרד לאיכות הסביבה.

        · עריכת תכנית מתאר לפארק נחל גרר 457/03/7.  בהזמנת קק"ל התכנית מאושרת 2009.

        · עריכת תכנית מתאר לפארק ארה"ב המורחב  מי/ 302/א' , בהזמנת קק"ל התכנית מאושרת 2010.

        · מרכז צוות ניהול התכנון לתכנית לפיתוח התיירות ביפו - בהזמנת החמ"ת ועיריית תל אביב יפו.

        · יעוץ לרשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים -  אגף שטחים פתוחים בנושא מסמך מדיניות וכלים כלכליים, תיכנונים וחברתיים לשמירת השטחים הפתוחים שהוכן במסגרת ועדת היגוי לגופים הירוקים .

        · חוקר להתנגדויות עפ"י חוק התכנון והבניה לתכנית המתאר לישוב כאבול בהזמנת משרד הפנים

        · יועץ פיזי בתכנית אב לתיירות מודיעין עלית בהזמנת עיריית מודיעין עילית ומשרד התיירות

 

ג. בדיקות התכנות ותכנון פרוגרמאתי למתחמי: מגורים, תעסוקה וצורכי ציבור.


        · סקר פרוגרמתי לבחינת הרחבת פארק תעשייה רמת דלתון, בהזמנת התמ"ת באמצעות חברה מנהלת תהל- דנה.

        · יעוץ פרוגרמתי לתכנון חבל התיישבותי במבואות ערד , בהזמנת ההסתדרות הציונית.

        · בחינה פרוגרמאתית  לצורכי ציבור בגין הכוונה להגדלת יח"ד בשכונות החדשות של ראש העין. בהזמנת עיריית ראש העין/

        · פרוגרמה כלכלית להקמת אזור תעסוקה משותף למועצה האזורית מנשה ויישובי ואדי ערה. בהזמנת מועצה אזורית מנשה.

        · פרוגרמה לצורכי ציבור להרחבת היישוב שגב שלום ולפזורה הבדואית . בהזמנת מינהלת הבדואים

        · ראש צוות תכנון לתכנית אב פיזית למוסדות חינוך לעיריית רמת גן בשיתוף עם משרד אדר' דודי גלור. מזמין: אגף החינוך ואגף ההנדסה , עיריית רמת גן.

        · פרוגרמה לתחומי תעסוקה וכלכלה ליישוב קדימה צורך במסגרת הכנת תכנית מתאר ליישוב בהזמנת משרד הפנים. ראש הצוות אדר' ענת פיק.

        · הכנת פרוגרמה עירונית ורובעית לכלל מבני  הציבור הנדרשים לצורך הקצאת קרקע לצורכי ציבור, מזמין אגף הנכסים, עיריית רמת גן.

        · הכנת פרוגרמה לצורכי ציבור לרובע מגורים חדש "בר אילן" בקרית אונו בהזמנת עיריית קרית אונו.

        · בדיקת התכנות להרחבת אזור תעשייה אלון תבור. בהזמנת משרד התעשייה והמסחר.

        · בדיקת התכנות להקמת אזור תעסוקה משותף רכסים – זבולון , מזמין מועצה אזורית זבולון.

        · פרוגרמה  לצורכי מוסדות ציבור במסגרת תכנית מתאר לעיר רמת גן , מזמין עיריית רמת גן.

        · פרוגמה למוסדות ציבור וחינוך לשכונות חדשות ביישוב חורה. בהזמנת מינהלת הבדואים.

        · בדיקת התכנות תכנונית  להקמת אזור תעסוקה משותף לעפולה למועצה אזורית עמק יזרעאל בקרקעות קיבוץ מרחביה- בהזמנת הת.מ.ס באמצעות חברת ח.פ.ת

        · פרוגרמה כלכלית לפיתוח אזור תעסוקה ליישוב הבדואי אום בטין, בהזמנת מינהלת הבדואים.

        · יועץ פרוגרמתי לתכנית הרחבת היישוב כפר ורדים , בהזמנת מ.מ.י ובניהול חברת גדיש.

        · פרוגרמה כלכלית לתכנית אב אזורית לואדי ערה בהזמנת משרד הפנים,

        · פרוגרמה  כלכלית/ סביבתית לפיתוח פארק תעסוקה אזורי, "שיבולים"  משותף לכפר תבור ושיבלי בהזמנת חברת ח.פ.ת עבור משרד התעשייה והמסחר.

        · פרוגרמה כלכלית לתכניות אב ומתאר בהזמנת משרד הפנים ליישובי אשכול  מס' 3 : אזור ואדי ערה והישובים: אום אל פחם, מעלה עירון, ג'ת, באקה אל ערבייה, אום אל קוטוף.  

 

ד. תכנון חברתי ושיתוף ציבור.


        · ניהול ביצוע סקר דמוגרפי וחברתי באמצעות מערכת  G.IS (5,000 נפש ) בשכונת רמת אשכול – לוד ככלי לשיקום ופיתוח השכונה, בהזמנת מ. השיכון.

        · דוח חברתי ותהליך שיתוף הציבור, לתכניות אב ומתאר ליישובי אשכול מס' 3 –אזור ואדי ערה והיישובים: אום אל פחם, מעלה עירון, ג'ת- באקה אל ערבייה, אום אל קוטוף. בהזמנת משרד הפנים.  

        · דוח פיזי/ חברתי ל"פרופיל יפו" במסגרת תכנית אסטרטגית לתל אביב יפו, בהזמנת עיריית תל אביב.

        · דוח חברתי לתכנית אב, ומתאר לישוב בדואי באר חיל – בהזמנת מינהלת הבדואים.

        · דוח חברתי לתכנית אב ומתאר לשכונות הדרומיות של הישוב הבדואי שגב שלום ואדי אל נעם.


2. עבודה כשכיר בגופים ציבוריים ופרטיים 1978- 1998


·         מנהל  היחידה ליזמות כלכלית ופיתוח אטרקציות ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים 3/98 7/99.

·         מנהל המחלקה לתכנון סטאטוטורי  ופיתוח אתרים ברשות הגנים הלאומיים, 4/91 - 3/98.

·         מתכנן בכיר באגף לתכנון אזורי בסוכנות היהודית - המחלקה להתיישבות כפרית- הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות משרד החקלאות   10/88 - 4/91.

·         רכז תא תכנון אזורי בחבל הגליל, הסוכנות היהודית, מחלקה להתיישבות כפרית  10/84  10/88.

·         מתכנן במשרד אדריכלים  - ט. לייטרסדוף - י.גולדברג בע"מ  9/84 - 3/83.

·         מתכנן במשרד מכון אורבני- אדריכל אדם מזור 3/83  - 6/82. 

·         רכז פרויקטים מבניים בעירית באר שבע- אגף החינוך    8/81 - 11/79.

·         עוזר מחקר באוניברסיטת בן גוריון במחלקה לגיאוגרפיה   1977/78.

 

3. הוראה אקדמאית


        · אוניברסיטת בר אילן  המחלקה לגיאוגרפיה  - מרצה מן החוץ שנה"ל תשנ"ט 1999.  קורס סימסטראלי : "תכנון ופיתוח שטחים פתוחים ".

        · מרצה אורח במוסדות האקדמיה במסגרת קורסים בנושאי שימור ופיתוח בשטחים הפתוחים בכלל ובגנים הלאומיים בפרט.

 

4. פעילות ציבורית התנדבותית סביבתית / תיכנונית


        · חבר בצוות תושבים בעיר כפר סבא אשר הכינו תוכנית לשיפור איכות הסביבה בעיר בסיוע החל"ט

        · תושב חבר בועדת המומחים לכפר סבא לעיר הירוקה – בהזמנת עיריית כפר סבא .

 

5. רישום בילקוט הפרסומים, במאגרי משרדי ממשלה ואיגודים מקצועיים


        · רישום כמתכנן  באיגוד המתכננים (מס' 2403 ) וחבר ועד האיגוד בין השנים 2006-8.

        · רישום כמנחה מוסמך מטעם המשרד לאיכות הסביבה לתכנית סי"מ 21.

        · רישום במאגר המתכננים במשרדי הממשלה בסיווג מומחה בכיר/ מתכנן / מנהל פרויקטים/ פרוגרמטור/ יועץ כלכלי / יועץ סביבתי/ יועץ חברתי: משרד ראש הממשלה, משרד הפנים – סימוכין 41318, משרד הבינוי והשיכון, משרד התיירות , משרד התעשייה והמסחר ,מ.מ.י, הרשות לפיתוח ירושלים, חברת אחוזת חוף בע"מ.

        · חוקר לשמיעת התנגדויות לתכניות עפ"י סעיף 107 (א') לחוק התכנון והבניה. פורסם בילקוט הפרסומים 4837 מיום 30.12.99.

 

6. לימודים והכשרה מקצועית


        · בוגר השתלמות בארגון PPS שעוסק בתכנון ויישום של החייאת מרחבים ציבוריים אורבניים כמקומות תוססים. 4/2012 ארה"ב , ניו יורק.

        · בוגר קורס " שימור ופיתוח נוף ונכסי מורשת " אוניברסיטת בר- אילן, משרד הפנים והמפע"ם  2.2009

        · למודי תעודה  אימון אישי – coaching ,  מכללת רעננה  7/2007 .

        · בוגר קורס מומחים לתחום "סדר יום מקומי למאה ה- 21 " המשרד לאיכות הסביבה ומרכז השל  4/2004 .

        · בוגר לימודי תעודה  בקורס שמאות וניהול מקרקעין, לימודי חוץ טכניון  1997.

        · השתלמות חו"ל: סיור לימודים וסדנא לתכנון פארקים לאומיים באנגליה וסקוטלנד 1994.

        · השתלמות בנושאי תכנון ופיתוח אזורי, המרכז לחקר עיר ואזור, טכניון 1990.

        · לימודי תעודה  בקורס "יזום וקידום תיירות", במסגרת היחידה ללימודי חוץ, אוניברסיטת חיפה, 1986

        · סיום לימודי חובה לתואר מוסמך במגמה לתכנון ערים ואזורים בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון 1984.

        · בוגר .A.B במחלקה לגיאוגרפיה - אוניברסיטת בן גוריון, באר-שבע, 1981.

 

7. מחקר ופרסום


·         פרסום  בכנס האגודה הגיאוגרפית לשנת 2008  מאמר " מודל לפיתוח והחייאה מתחם לשימור  - תחנת הרכבת הטורקית ביפו ".

·         פרסום מאמר בביטאון איגוד המתכננים "תכנון" כרך 6 (2) 2009 "האם סוף עידן העיור האצור?".

·         ד. פלזנשטיין , ד. קלוזנר , י. וולף, צ. מינץ  (1991 ) שיתוף פרטי ציבורי בפיתוח כלכלי, המרכז ללימודי הפיתוח , רחובות.

תגובה 1:

חוליות חברת צינורות אמר/ה...

האם משרדכם מייעץ גם בנושא מיחזור מים אפורים במבנים תעשייתיים?