צביקה מינץ - תכנון במרחב

מתכנן היוצר תכניות ופרוגרמות להקמה ותפעול של פרויקטים במרחב האורבני וכפרי.
בין יתר עבודותיו, פיתח כלי מתודולוגי -יישומי המיועד להחייאת מרחבים ציבורים המיועדים לשימור ערכי. הכלי מאפשר בניית תמהיל שימושים למתחם המשלב פעילויות תרבותיות וכלכליות שעולות בקנה אחד עם ערכי המקום ואף תורמות להשבחתו ולהאדרתו לציבור הרחב.
צביקה מינץ מייסד ובעל המשרד משמש כמתכנן עירוני ואזורי עצמאי. בעל הכשרה אקדמית בארץ ובחו"ל בתחומי הגיאוגרפיה, תכנון עירוני ואזורי, כלכלה ושמאות מקרקעין ובעל ניסיון מקצועי של יותר מ- 25 שנה בתחומים אילו בסקטור הציבורי והפרטי.

יום רביעי, 11 באפריל 2012

The Station” as a Public Space


“The Station” as a Public Space

Reviving “The Station” site as a cultural, entertainment and leisure center.*

  2008
1920


North of Old Jaffa in Israel, between the beach and the neighborhoods of Neve Tzedek and Manshia, stood the first railway station in Jaffa that was built in 1892 with the laying of the metal railway tracks between Jaffa and Jerusalem.  This project was built by a group of European investors who received the franchise from the Turkish Sultan. The story of “The Station” reveals an important and fascinating chapter in the history of the settlement of Jaffa, Tel Aviv and Jerusalem at the end of the 19th century in the fields of transport, production, and commerce until its closure on the eve of the War of Independence, in 1948.

The conservation, development and revival of “The Station” area in the spirit of its golden period suitable for our times, and to transform it into a beautiful, attractive compound of Tel Aviv – Jaffa with the participation of private funding.